Uttalelsene angående disse produktene har ikke blitt evaluert av Food and Drug Administration. Effekten av disse produktene er ikke bekreftet av FDA-godkjent forskning. Disse produktene er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom. All informasjon som presenteres her er ikke ment som en erstatning for eller alternativ til informasjon fra helsepersonell. Rådfør deg med helsepersonell om potensielle interaksjoner eller andre mulige komplikasjoner før du bruker et produkt. Federal Food, Drug and Cosmetic Act krever denne meldingen.

Verken selskapet eller dets representanter gir noen medisinske råd, og ingen bør utledes, fra noen ideer, forslag, attester eller annen informasjon som er angitt på denne nettsiden eller i annet selskapets materiale eller gitt over telefon, i posten, i produktet emballasje eller i e-postkorrespondanse. Denne nettsiden kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Selskapet tilbyr disse lenkene kun som en bekvemmelighet og støtter ikke noen av disse nettstedene. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på, og gir ingen representasjoner angående materialet på slike lenkede tredjeparts nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til eller stole på informasjon på lenket tredjeparts nettsted, gjør du det på egen risiko.

Disse produktene skal ikke brukes av eller selges til personer under 18 år.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

FORBRUK ANSVARLIG. Rådfør deg med legen din før bruk hvis du ammer eller er gravid, har kjente allergier eller medisinske tilstander, eller tar noen medisiner.

Våre vilkår og betingelser, inkludert ansvarsfraskrivelser, er mer fullstendig beskrevet i våre vilkår for bruk, personvernerklæring og vilkår for nettsalg